• Johan tar ut 50 % pensjon fra OPF og jobber 50 % ved siden av for Oslo kommune (aktivgraden hans er dermed 50 %)  
  • Hans årlige alderspensjon fra OPF før skatt er 55 00 kroner.  Johan sin pensjon omregnet til 100 % er 55 000 x 2 = 110 00 kroner

Hvis Johan velger å jobbe mer, og øke aktivgraden sin til 58 %, så vil pensjonsgraden hans bli redusert til 42 %.

Tidligere måtte aktivgraden økes med mer enn 10 % før pensjonen ble redusert. Nå skjer reduksjonen fra første time.

Pensjonen til Johan med en aktivgrad på 83 % og 42 % pensjon blir som følger: 

42 % av 110 000 =46 200 kroner.