Hvis du allerede er medlem i pensjonsordningen til Sporveien Oslo AS, kan det viktig å være klar over følgende: 

  • Du kan ikke være medlem for mer enn 100 prosent stilling.
  • Kombinasjon pensjon og medlemskap. Hvis du går av med delvis pensjon, skal du fortsatt være medlem i pensjonsordningen for gjenværende stillingsprosent så sant denne er høyere enn 10%. 
  • Permisjon med hel eller delvis lønn, gir fortsatt rett til medlemskap.

Her kan du laste ned pensjonsvedtektene: 
Pensjonsvedtektene til Oslo kommune av 17.12.2014 (PDF)

*Dette gjelder alle helseforetakene og aksjeselskapene til kommunen.  

Med helsefortetak mener vi: 
Sykehuspartner HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus
Sykehusapotekene HF
Ullevål apotek
Akershus universitetssykehus HF
Vestre Viken HF

Med aksjeselskap mener vi: 
Oslo Konserthus AS
Hav Eiendom AS
Oslo produksjon og tjenester AS (opt)
Fortum Oslo Varme AS
Oslo Pensjonsforsikring AS