Thea Birgitte Olufsen er nytilsatt leder for et team på seks personer i Pensjonsservice. De veileder om en av de viktigste avgjørelsene folk tar i et langt liv – og en av de største overgangene, spesielt økonomisk.

– Ja, etter nyttår er det stor pågang hos oss, men jeg er heldig som har ansatte som er faglig sterke. Vi skal svare på kompliserte spørsmål og finne gode løsninger for medlemmer og kunder, sier Thea Birgitte Olufsen.

Topp fem henvendelser til Pensjonsservice dreier seg om hva medlemmene våre får i pensjon og det praktiske rundt dette.

 1. Medlemstid,stillingshistorikk

  Les mer i spørsmål og svar om opptjening hos oss

 2. Beregning av pensjon

  Hvis du har bestilt pensjonsberegning fra oss tidligere må du ta kontakt med oss på telefon eller e-post for å få en ny beregning.

  Bestill en pensjonsberegning fra oss

 3. Søknadsprosess

  Slik søker du om pensjon

 4. Hvor mye kan jeg tjene ved siden av pensjon?

  Les mer om pensjon og inntekt

 5. Status i saken min

  Logg inn på Din side

– Regelverket om pensjon er komplisert, og det kan være vanskelig å forstå hva som gjelder din situasjon. Våre medlemmer har ulike liv bak seg og ulike forventninger til hvordan pensjonisttilværelsen skal være. Vår oppgave blir å finne ut av og forklare hvordan regelverket slår ut for akkurat deg, og hvilke valgmuligheter du har og konsekvensene av disse valgene. Det stiller store krav til oss, sier hun.

I tillegg til det daglige arbeidet med kunder og medlemmer, skal avdelingen ha et overordnet blikk på videreutvikling i tråd med kundebehov inn mot en spennende fremtid.

– Siden jeg begynte i Pensjonsservice for fire år siden har seksjonen, avdelingen og selskapet utviklet seg i rekordfart. Det er spennende og lærerikt å være en del av pensjonsfagets, og selskapets utvikling.

God kommunikasjon og veiledning
Pensjonsservice er en profesjonell enhet med høy faglig kompetanse og effektive rutiner. Enheten har som hovedoppgave å tilrettelegge for god kommunikasjon og veiledning med alle som har spørsmål rundt pensjon på telefon, e-post og i digitale kanaler. I tillegg forbereder seksjonen samtlige søknader for behandling, utfører pensjonsberegninger og behandler saker som gjelder medlemskap.

Kundebehovene endrer seg, og det innebærer at OPF som selskap – og Pensjonsservice også vil endre seg. Blant annet er ambisjonen å gjøre pensjon mer forståelig for folk flest. Samtidig utvikles det flere selvbetjeningsløsninger på www.opf.no/dinside.

– Vi vet at medlemmene og kundene ønsker å bli veiledet, og så snart vi får flere gode verktøy, som for eksempel en pensjonskalkulator, vil det være til fordel for medlemmer og OPF. Pensjonsfaget er i utvikling – og det samme gjelder menneskene vi snakker med. Jeg gleder meg til et nytt år sammen med teamet mitt, sier Thea.