Her finner du flere detaljer om inntekt ved siden av: 

Alderspensjon (100 % pensjon) (PDF)

Alderspensjon (delvis pensjon) (PDF)

Tjenestepensjonsberegnet AFP (100 % pensjon) (PDF)

Tjenestepensjonsberegnet AFP (delvis pensjon) (PDF)

Folketrygdberegnet AFP (100 % pensjon) (PDF) *

Folketrygdberegnet AFP (delvis pensjon) (PDF)* 

NB! Under pandemien gjelder egne regler for pensjonister som skal jobbe i helsetjenesten og skoler/barnehager i Oslo kommune. Les mer om kravene som gjelder for koronarelatert arbeid her.Lurer du på hva forskjellen er mellom folketrygdberegnet AFP og tjenestepensjonsberegnet AFP? 

Det finnes to typer AFP, folketrygdberegnet AFP og tjenestepensjonsberegnet AFP.

Folketrygdberegnet AFP er beregnet på bakgrunn av opptjeningen din i folketrygden (NAV).

Tjenestepensjonsberegnet AFP er beregnet på bakgrunn av opptjeningen din fra offentlige tjenestepensjonsordninger. Denne typen AFP blir også kalt vedtektsberegnet AFP. 

Fra du er 62 år og frem til du fyller 65 år får du utbetalt folketrygdberegnet AFP. Etter at du har fylt 65 år kan du enten fortsette med folketrygdberegnet AFP eller få utbetalt tjenestepensjonsberegnet AFP om du oppfyller vilkårene.