Avkastningen på kundenes pensjonsmidler ble i fjor på 10,3 prosent, mot 2 prosent i 2018.

Selskapet kunder er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Ruter, Oslo Nye Teater, Oslo universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

8,7 milliarder i finansinntekter
Åmund T. Lundeadministrerende direktør i OPF, er svært fornøyd med den gode avkastningen for 2019. 

Avkastningen på 10,3 prosent tilsvarer 8,7 milliarder i samlede finansinntekter.

Lunde mener den gode avkastningen i stor grad skyldes OPFs langsiktige strategi og solid aktiv forvaltning.

Et eksempel på OPFs aktive forvaltning, er en global aksjeportefølje selskapet startet opp i 2017. Porteføljen er internt forvaltet og har i løpet av de tre siste årene gitt en årlig meravkastning på 2,67 prosent sammenlignet med den globale aksjeindeksen.

– Meravkastningen fra vår internforvaltede aksjeportefølje har alene gitt 615 millioner kroner mer til kundene våre enn om pengene var puttet i et indeksfond, forklarer Lunde. 

Billedtekst: Oslo kommune er en av de største kundene til Oslo Pensjonsforsikring. – Høy avkastning på kundenes pensjonsmidler påvirker kommunens evne til å gi innbyggere og brukere gode tjenester. Når pensjons­midlene til OPFs kunder vokser, reduseres pensjonskostnadene i regnskapene deres, sier administerende direktør i OPF, Åmund T. Lunde.


Over 1 milliard i overskudd
OPFs konsernresultat før skatt for 2019 ble på 1 019 millioner kroner, mot 791 millioner kroner i 2018. 

Oppgangen skyldes høye inntekter fra forvaltningen av konsernets ansvarlige kapital og gode skadeforsikringsresultater.