Finansiell informasjon

Her finner du våre resultatpresentasjoner, kvartals- og årsrapporter. 

 

2019

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årsrapport
Oslo Pensjonsforsikring, kvartalsrapport Last ned PDF Last ned PDF

Last ned PDF

   
Oslo Pensjonsforsikring, resultatpresentasjon Last ned PDF Last ned PDF

Last ned PDF

   
Oslo Forsikring, kvartalsrapport

Last ned PDF

Last ned PDF

Last ned PDF

 

 


Lurer du på når vi legger ut rapportene? Se vår finansielle kalender her2018

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årsrapport
Oslo Pensjonsforsikring, kvartalsrapport Last ned
PDF

Last ned
PDF
 

Last ned
PDF 

Last ned PDF Last ned PDF
Oslo Pensjonsforsikring, resultatpresentasjon Last ned
PDF
Last ned
PDF 

Last ned
PDF
 

Last ned PDF  
Oslo Forsikring, kvartalsrapport

Last ned 
PDF 

Last ned
PDF
 

Last ned
PDF
 

Last ned PDF

Last ned PDF

Rapport om solvens og finansiell stilling

 

 

 

 

Last ned PDF

Pensjonsrapport for helseforetakene

 

 

 

 

Last ned PDF

 

2017

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årsrapport
Oslo Pensjonsforsikring, kvartalsrapport Last ned
PDF

Last ned
PDF

Last ned
PDF

Last ned
PDF 
Last ned
PDF
 
Oslo Pensjonsforsikring, resultatpresentasjon Last ned
PDF
Last ned
PDF

Last ned
PDF

 Last ned
PDF
 
Oslo Forsikring, kvartalsrapport Last ned
PDF
Last ned
PDF

Last ned
PDF

Last ned
PDF
 

Last ned
PDF

Rapport om solvens og finansiell stilling        

Last ned
PDF

Pensjonsrapport for helseforetakene        

Last ned
PDF

 

2016

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årsrapport
Oslo Pensjonsforsikring, kvartalsrapport Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF 
Last ned
PDF
Oslo Pensjonsforsikring, resultatpresentasjon Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
 
Oslo Forsikring, kvartalsrapport Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned 
PDF
Rapport om solvens og finansiell stilling        

Last ned
PDF

Pensjonsrapport for helseforetakene        

Last ned
PDF

 

2015

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kartal Årsrapport
Oslo Pensjonsforsikring, kvartalsrapport Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Oslo Pensjonsforsikring, resultatpresentasjon Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
 
Oslo Forsikring, kvartalsrapport Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF

 

2014

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årsrapport
Oslo Pensjonsforsikring, kvartalsrapport Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last
ned PDF
Oslo Pensjonsforsikring, resultatpresentasjon Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
 
Oslo Forsikring, kvartalsrapport Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF

Årsrapporter 2010 - 2013

  2013 2012 2011 2010
Oslo Pensjonsforsikring Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Oslo Forsikring Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF

 

Årsrapporter 2006 - 2009

  2009 2008 2007 2006
Oslo Pensjonsforsikring Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Oslo Forsikring Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF
Last ned
PDF

Kontaktperson:


Administrerende direktør Åmund T. Lunde
Tlf: 23 36 08 05 Mobil: 917 917 81