For ansatte i Oslo kommune betyr vedtaket:   

  • Pensjonsopptjening fra første time. Alle ansatte i Oslo kommune vil bli meldt inn fra første time i jobb og det vil ikke lenger være en nedre grense på 20 % stilling for å få medlemskap i OPF.
  • Flere personer får pensjonsrettigheter
  • Lik innmeldingsgrense som kommunal sektor før øvrig 

Endringen gjelder kun for stillinger som er tilknyttet Oslo kommune. Jobber du for en annen arbeidsgiver, gjelder de samme reglene som før.  

Innmeldingsreglene gjelder i utgangspunktet kun personer som ansettes som arbeidstakere i kommunen. Er du oppdragstaker (støttekontakt, tilsynsførere m.m.) eller lærling vil du ikke bli innmeldt. Gjelder dette deg, anbefaler vi at du kontakter arbeidsgiveren for mer informasjon rundt dette.

Viktig å merke seg: 
Om du jobber ved siden av pensjon i dag, kan de de nye innmeldingsreglene få konsekvenser for deg.

Les mer om arbeid og pensjon her