Nye samordningsregler

Fra 2021 trådte nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon i kraft, og vil gjelde de som er født i 1954 og senere. Her finner du mer informasjon om hvordan de nye reglene vil påvirke ulike alderskull.