Når du skal søke uførepensjon er det arbeidsgiveren din som må starte søkeprosessen. Etter at arbeidsgiveren din har fylt ut sin del, kan du fylle ut din del på Din side.

Her kan du laste ned en enkel veiledning som viser deg hvordan du finner søknaden din på Din side.