Her er et eksempel:

1. januar 2001 ansettes Arne Pedersen i en 100 prosent stilling i kommunen. 

Fra 1. januar 2017 velger Arne å ta ut 100 prosent permisjon uten lønn.

Han tar ut permisjon i ett år, frem til 1. januar 2018. 

Arne går tilbake til den samme stillingen, men velger å kun jobbe 80 prosent ut januar måned. Fra 1. februar 2018 trer Arne tilbake i 100 prosent stilling. 

Konsekvensen av dette er at Arne kun vil få medregnet opptjeningstid for 80 prosent stilling for hele permisjonsperioden sin i 2017.