Hvert år, når fjorårets skatteoppgjør er endelig, gjennomfører vi det vi kaller et etteroppgjør. Her sammenligner vi opplysningene våre med de faktiske tallene fra skatteoppgjøret. Siden det er vanskelig å beregne helt nøyaktig hva du forventer å tjene er det innført et såkalt toleransebeløp, som er på  15 000 kroner. Holder du deg innenfor dette vil pensjonen din forbli uendret.

Skulle det derimot vise seg at din faktiske inntekt avviker med mer enn 15 000 kroner fra den inntekt pensjonen din regnes ut fra, vil pensjonen din bli beregnet på nytt. Du vil da enten få etterbetalt pensjon, eller du må tilbakebetale for mye utbetalt pensjon.

For deg som har et avvik på mer enn 15 000 kroner: 
Du vil motta brev fra oss fra oss før pensjonen din eventuelt blir regnet om. Dette for å gi deg mulighet til å dokumentere eventuell inntekt som ikke skal vektlegges ved beregningen.

Det er i hovedsak to typer inntekt som ikke inngår i etteroppgjøret: 
Det ene gjelder feriepenger du har tjent opp før du startet å ta ut AFP første gang. 
Det andre gjelder inntekt opptjent utenfor AFP-perioden.