• Avkastningen til OPFs kunder var 3,6 prosent, mot 0,6 prosent i samme periode året før.
  • Konsernresultatet før skatt var 312 millioner kroner, mot 140 millioner kroner i 2018.

Administrerende direktør Åmund T. Lunde i OPF er godt fornøyd med kvartalsresultatet. Han forklarer at det er høye finansinntekter som har bidratt til et godt resultat for kunder og konsern. 

– For konsernets del er det også positivt at datterselskapet Oslo Forsikring har et godt resultat, med få skader og gode finansinntekter. Innenfor pensjonsforsikring preges resultatet av at selskapet er så solid at hele forsikringsrisikoresultatet tilfaller kundene, sier Lunde.

3 milliarder til OPFS kunder
Avkastningen på 3,6 prosent tilsvarer 3 milliarder kroner i finansinntekter til OPFs kunder så langt i år. 

– Det er vår gode soliditet og langsiktige forvaltningsstrategi som gjør at vi er investert i en rekke selskaper og aktivaklasser som har gjort det bra i finansmarkedene så langt i år, sier Lunde. 

Avkastningen fra børsnoterte aksjer var 12,7 prosent i første kvartal.

OPFs kunder er Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

– For kundene vil god avkastning senke pensjonskostnadene og gi dem rom til å løse deres viktigste oppgaver, sier Lunde.

Godt resultat for tingskade 
Resultatet til datterselskapet Oslo Forsikring (OF) var godt. Overskuddet økte fra 6,1 millioner kroner i 2018 til 19,2 millioner kroner i 2019. Skader og kostnader utgjorde 61 prosent av premier, en nedgang på fem prosentenheter fra første kvartal i fjor.

Oslo Forsikring forsikrer bygninger, motorvogn, og ansvar på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak og flere av kommunens aksjeselskap.

Her kan du laste ned kvartalrapporten og resultatspresentasjonen