• Er du under 65 år har du folketrygdberegnet AFP
    Alle mellom 62 og 65 år får en AFP som er beregnet på bakgrunn av opptjeningen i folketrygden. 
  • Har du fylt 65 år finnes det to ulike typer AFP: 
    Du kan enten fortsette å få utbetalt AFP beregnet på bakgrunn av opptjeningen din i folketrygden eller du kan få AFP beregnet på bakgrunn av opptjeningen din hos oss. Har du sistnevnte type AFP heter denne vedtekstberegnet AFP. Gjelder dette deg, har du fått et brev fra oss ved fylte 65 år om at du har fått vedtekstberegnet AFP.