Våre konsernresultat fra andre kvartal 2022 endte med et underskudd på 40 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 414 millioner for samme periode i 2021.

- Finansmarkedene gjør at vi har et negativt resultat for andre kvartal. Dette er det andre underskuddet vi har levert på de 54 kvartalene jeg har vært administrerende direktør. Heldigvis har vi veldig god soliditet. Vi har forutsett den uroen vi nå står i, og har brukt tiden til å bygge oss opp til å håndtere de svakere periodene, sier administrerende direktør Åmund T. Lunde.

Han peker på at forsikringsdriften har gått veldig bra. Finansinntektene har falt mye, ned til et minus på 2,8 milliarder kroner, sammenlignet med 6,3 milliarder for samme periode i fjor.

- Tross resultatet har vi truffet godt med våre spådommer om inflasjonen, og tilpasset oss økende renter. Vi må kanskje innse at sentralbankene ute i verden har vært litt sent ute. Det er ikke slik at økonomien som sådan er i krise, det er et stort press i økonomien med veldig høy sysselsetting. Utfordringen er å dempe det presset, som sentralbankene gjør med rentehevingene – men ikke så tøft at det fører økonomien ut i en skikkelig nedgang. Det er godt mulig at man vil klare å dempe presset med de grepene man har tatt nå, men det får vi ikke svar på hverken i 3. eller 4. kvartal. Renteoppgangene trenger tid til å virke, sier Lunde.

For oss gjør langsiktig planlegging og trygge disposisjoner det mulig å stå i det som kommer. Det store spørsmålet for mange er om sentralbankene klarer å sørge for at den økonomiske utviklingen, med de globale urolighetene vi nå opplever, ender med en myk landing. Offentlige budsjetter må være stramme for at ikke all vekten på å dempe inflasjonen skal legges på å heve renten.

- Vi har vært gjennom en periode der det å ha mye aksjer har vært ekstremt bra. I OPF har vi forberedt oss på at de fantastiske årene er forbi, og har posisjonert oss for en verden der rentene går opp, sier Lunde.

- I det lange løp er det bra for oss at renten stiger fra det lave nivået vi har hatt siden finanskrisen. Pensjonspengene som står inn hos oss har garantert rente, og økende renter gjør det enklere å møte den garantien, sier Lunde.

Konsernresultat og soliditet i andre kvartal av 2022

  • For andre kvartal var avkastningen på kundenes pensjonsmidler i OPF minus 2,1 prosent. Hittil i år var den minus 2,5 prosent.
  • Konsernresultatet var – 40 millioner kroner, mot 414 millioner i andre kvartal av 2021
  • Solvenskapitaldekningen (beregnet uten overgangsregler) var 381 prosent for konsernet ved utgangen av kvartalet mot 296 prosent ved utgangen av førstekvartal
  • Forvaltningskapitalen var 124,5 milliarder kroner

Her finner du kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen.