Verdijustert avkastning på kundenes midler for året er positiv med 3,0 prosent. Det tilsvarer i underkant av 3,4 milliarder kroner per 30. september 2023.

Økte renter og nedskrivning i eiendom gjør at OPF avsluttet tredje kvartal med et svakt negativt resultat. Konsernresultatet før skatt var 37 millioner kroner i tredje kvartal 2023. Den norske kronekursen styrket seg i kvartalet.

Administrerende direktør i OPF, Lars Haram, kommenterer tallene slik:
– Etter videre renteoppgang har markedet for næringseiendom blitt tregere, og vi har skrevet ned verdiene for å reflektere dette. Økte renter preget også aksje og rentemarkedet i kvartalet, men vi er fornøyde med resultatet hittil i år, markedene tatt i betraktning. Lav ledighet i eiendomsporteføljen og høyere renter medfører samtidig at vi får høyere løpende inntekter fremover, noe som gir oss en god posisjon for fremtiden.

Forvaltningskapitalen i konsernet var på 134,4 milliarder kroner per 30. september 2023, en økning på 10,4 milliarder fra 30. september 2022.

– Selskapets soliditet økte gjennom kvartalet som følge av høyere rentenivå, og vi er godt rustet for fremtiden. Vi har en langsiktig strategi og er et solid selskap, med en ambisjon om å være best innenfor pensjon. Det er vi godt posisjonert for, sier Lars Haram.

Konsernresultat og soliditet i tredje kvartal av 2023

  • Konsernresultat før skatt var 37 millioner kroner i tredje kvartal 2023, mot 21 millioner i samme kvartal i fjor.
  • Verdijustert avkastning på kundenes midler var 3,0 prosent per 30. September 2023, mot en negativ avkastning på minus 3,4 prosent i 2022.
  • Solvenskapitaldekningen var 420 prosent for konsernet ved utgangen av kvartalet, mot 457 prosent på samme tidspunkt i fjor.
  • Forvaltningskapitalen i konsernet var 134,4 milliarder kroner per 30.09.2023. På samme tid i 2022 var forvaltningskapitalen på 124 milliarder kroner.

Her finner du kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen.