Kundene våre er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Ruter, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og statlige helseforetak.

– Gode resultater har direkte virkning for våre kunders evne til å gi innbyggere og brukere gode tjenester, sier administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring (OPF), Åmund T. Lunde. Når pensjons­midlene til OPFs kunder vokser, reduseres pensjonskostnadene i regnskapene deres.

Det gode resultatet kommer frem av OPFs konsernresultat for 2017. I løpet av de siste fem årene, har den gjennomsnittlige avkastningen på kundenes pensjonsmidler vært på 7,2 prosent per år. Det er, ifølge Lunde, 1,2 prosentenheter høyere enn hos deres beste konkurrent.

– Tilsvarende regnestykker kunne vi laget for våre andre kunder. De har alle fått store gevinster som følge av den høye avkastingen vi har hatt de siste fem årene, sier Lunde. 

– 1,2 prosent i årlig meravkastning tilsvarer 2,8 milliarder kroner i høyere finansinntekter bare for Oslo kommune i denne perioden. Med den rentesatsen kommunen bruker i sine regnskaper, betyr det at kommunens kostnader reduseres med 153 millioner kroner - i 2018 og hvert eneste år fremover - på grunn av resultatene som er skapt i OPFs forvaltning de siste fem årene, 
avslutter Lunde.