Faltinsen har ledet Danske Bank sin institusjonelle rådgivning og har tidligere vært blant annet leder for investeringer i Storebrand livsforsikring og forvalter i NBIM (Oljefondet). Han har ledende kompetanse innen forvaltning og regelverk for forvaltning av garanterte ytelser i Norge og Norden.

– Stig Faltinsen er en av de beste innenfor investeringsområdet i Norge i dag, og har kompetanse og erfaring som kompletterer vårt solide investeringsteam. Jeg er derfor svært fornøyd med at han har takket ja til jobben som investeringsdirektør hos oss, sier administrerende direktør Lars Haram i Oslo Pensjonsforsikring.

Oslo Pensjonsforsikring har 130 milliarder kroner i forvaltningskapital. Selskapet har hatt høyest avkastning blant norske livsforsikringsselskaper de siste ti årene, og høyest kapitaldekning. I tillegg er Oslo Pensjonsforsikring en av flere foregangsinstitusjoner i Norge innenfor bærekraftsområdet.

– Vi er allerede langt fremme innenfor bærekraft, og med Stig Faltinsen får vi inn komplementær kompetanse til investeringsteamet. Dette vil styrke oss betydelig i arbeidet med å ivareta vårt samfunnsansvar på dette området, sier Lars Haram.

Stig Faltinsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en doktorgrad i matematikk fra Cambridge University. Han starter i Oslo Pensjonsforsikring 7. august 2023.

– Oslo Pensjonsforsikring er et selskap jeg har fulgt med stor interesse de siste årene, sier den nye investeringsdirektøren. – OPF er et solid selskap med et tydelig mandat og svært kompetent investeringsteam. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med dette teamet og hele OPF, sier Stig Faltinsen.

Et viktig mandat for stillingen som investeringsdirektør er å sikre solid avkastning av de oppsparte pensjonsmidlene til de ansatte i Oslo kommune og selskap de eier. Forvaltningen av pensjonsmidlene har som mål å gi kundene høy verdi og samtidig stabile, lave pensjonskostnader.

Frem til Stig Faltinsen tiltrer 7. august er assisterende investeringsdirektør Mette Cecilie Skaug, konstituert investeringsdirektør, en rolle hun har hatt fra tidligere investeringsdirektør Lars Haram gikk inn i rollen som administrerende direktør.