I juli utbetales pensjon fredag 14. juli.

Regulering av pensjoner skjer i juli

Som følge av at årets trygdeoppgjør er klart, vil de fleste pensjoner fra oss bli regulert i juli. Du vil da få justert pensjonen din med det nye grunnbeløpet med etterbetaling fra 01.05.2023. Etterbetalingen vil bli synlig på lønnsslippen den 14. juli.

De som ikke får regulert sin pensjon i juli, vil få dette fortløpende utover høsten med etterbetaling fra 01.05.2023.

Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken type pensjon du mottar fra oss. I hovedtrekk gjelder følgende: 

Hvis du mottar uførepensjon eller etterlattepensjon (før fylte 67 år) vil du få en økning på 6,41 prosent, da disse ytelsene reguleres med lønnsveksten (økningen i grunnbeløpet). Det samme gjelder alderspensjon under opptjening.

Hvis du mottar alderspensjon, AFP, særalderspensjon eller etterlattepensjon (etter fylte 67 år), vil økningen bli større. Grunnen er at disse ytelsene reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Gjelder dette deg, vil du få en økning på 8,54 prosent.

Hvis du i løpet av året har gått over fra AFP til alderspensjon, vil økningen bli lavere enn 8,54 %.
Dette er fordi det er andre regler for regulering som gjelder ved slike overganger. Prosentsatsen som gjelder for ditt tilfelle er avhengig av flere faktorer, blant annet når på året du gikk over til alderspensjon. For å se hvor mye pensjonen din har blitt regulert, kan du logge deg inn på «Din side», deretter gå inn på «Din pensjon» og «Dine utbetalinger». Hvis pensjonen din blir regulert i juli vil du få opp ny regulert pensjon under "Din neste utbetaling før skatt". Er beløpet likt som tidligere, vil pensjonen din bli regulert fortløpende utover høsten. 

Mer informasjon om regulering: Du kan lese mer om Trygdeoppgjøret på nettsiden til regjeringen: Trygdeoppgjøret i havn: historisk løft for pensjonistene 

Uførepensjon var skattefritt i juni

I juni ble det ikke trukket skatt av uførepensjon. Det er kun uførepensjon som er skattefritt denne måneden. Alle andre pensjonstyper ble skattelagt som vanlig i juni.