Lars Haram er konstituert administrerende direktør etter at Åmund T. Lunde valgte å fratre tidligere denne uken etter 14 år i sjefsstolen i OPF.

Ved utgangen av tredje kvartal var konsernresultatet til OPF et overskudd på 21 millioner kroner før skatt, mot 218 millioner kroner i overskudd i tredje kvartal i 2021.

Høye renter, høy inflasjon og krigen i Ukraina har preget finansmarkedene også i tredje kvartal. Behovene for renteøkninger har skapt frykt i markedene for senere økonomiske tilbakeslag og denne utviklingen skapt verdifall for aksjer, obligasjoner og eiendom. Finansinntektene til OPF har falt ned til et minus på 3,7 milliarder kroner. Dette står i sterk kontrast til den samme perioden i fjor hvor finansinntektene var på 7,7 milliarder kroner.

- Hvis vi ser på situasjonen i finansmarkedene og i verden gjør vi det godt. Vi står stødig og har planlagt for dette. Vi har bygget opp en buffer i de gode tidene som har vært de siste årene og det er de som har gjort nettopp det, som vil klare seg i perioden vi er inne nå. Nøkkelen med en god buffer er at vi har råd til å være med på noen nedturer, slik at vi også sikrer oss at vi får med oss oppturene. I sum gjør det at vi kommer godt ut i et langsiktig perspektiv, sier Haram.

Finansinntektene har falt, men med situasjonen i verdensmarkedene som bakteppe konstaterer likevel Haram at OPF har valgt riktig strategi i møte med den økonomiske nedgangen:

- Vi ser at pensjonskasser rundt om i verden sliter med å følge opp den gode historikken fra tidligere år og i denne fasen av en økonomisk nedtur vurderer vi fortløpende om den strategien vi har er den beste. Ut ifra resultatene hittil i år, ser det ut som vi har valgt riktig strategi til å ta oss gjennom denne perioden, sier Haram.

Høy rente er bra for pensjonsselskapene

-  At renten stiger er bra for oss i OPF i det lange løp. Pensjonspengene som står inne hos oss har garantert rente, og at rentene nå er stigende fra det lave nivået vi har hatt siden finanskrisen, gjør det enklere for oss å møte den garantien, sier Haram.

Konsernresultat og soliditet i tredje kvartal av 2022

  • For tredje kvartal var avkastningen til Oslo Pensjonsforsikring minus 0,9 prosent og minus 3,4 prosent hittil i år.
  • Konsernresultatet var 21 millioner kroner i, mot 218 millioner kroner i tredje kvartal i 2021 resultat samme periode i fjor.
  • Solvenskapitaldekningen var 457 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 381 prosent ved utgangen av andre kvartal.
  • Oslo Pensjonsforsikring har en forvaltningskapital på 123,9 milliarder kroner.

Her finner du kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen.