– Med bakgrunn i fjorårets hendelser er dette et resultat vi er fornøyde med, sier nytilsatt administrerende direktør Lars Haram i Oslo Pensjonsforsikring.

Krigen i Ukraina kom like overraskende på pensjonsselskapet som alle andre, men økt inflasjon og høyere renter i 2022 ble i stor grad som forventet.

– 2022 ble uten tvil et krevende år i markedene, men noe av urolighetene hadde vi tatt høyde for. Med dette som bakteppet er vi tilfredse med -0,3 prosent avkastning i 2022, sier Haram.

Stø kurs inn i 2023

Etter å ha vært konstituert i stillingen siden høsten 2022, skal Haram nå lede selskapet på permanent basis.

– Vårt mål er å oppnå høy avkastning på investeringene våre og holde kostnadene nede for arbeidsgiverne. Samtidig skal vi være en god partner for medlemmene våre, når de skal ta valg om pensjonen sin, understreker Haram.

Selv om han er varsom med å spå for mye om markedet, er den nye sjefen i OPF trygg på at selskapet kommer til å stå støtt også i 2023.

– Vi er et selskap som tåler tøffe tider. Vi har over mange år bygget opp vår evne til å holde stø kurs, og det er veldig viktig i tider med usikkerhet, sier Haram.

Vil gjøre det enklere å planlegge alderdommen

Lars Haram har lang erfaring både fra Storebrand og Oslo Pensjonsforsikring. Pensjon er et område som er vanskelig å tolke og forstå. I 2025 vil vi få de første pensjonistene etter nytt pensjonsregelverk og dette vil stille høye krav til kommunikasjonen fra pensjonsselskapene.

– I en tid med nye pensjonsregler og mer økonomisk usikkerhet enn på lenge, blir det viktig å bruke både hodet og hjertet når vi hjelper folk med å planlegge alderdommen sin, sier Haram.

Konsernresultat og soliditet

For fjerde kvartal av 2022 var avkastningen 3,3 prosent, sammenlignet med 2,4 prosent for samme periode i 2021.

For hele året ble det en avkastning på -0,3 prosent, sammenlignet med 10,2 prosent avkastning i 2021.

Konsernresultatet endte på 291 millioner kroner for hele 2022, mot 1 211 millioner kroner for 2021.

Solvenskapitaldekningen var 358 prosent for konsernet ved utgangen av året, mot 315 prosent per 31. desember 2021.

Oslo Pensjonsforsikring har en forvaltningskapital på 127 milliarder kroner.

Her finner du kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen.