• Uførepensjon/midlertidig uførepensjon:
    Denne typen pensjon skattlegges som lønnsinntekt. 
    Gjelder dette deg, vil du blir trukket halv skatt i desember.

  • Alle andre pensjoner:
    Andre pensjoner skattlegges som pensjonsinntekt.
    Gjelder dette deg, trekkes det ikke skatt på pensjonen din i desember.

 

Utbetalingsdatoen er torsdag 15. desember