• Uførepensjon/midlertidig uførepensjon:
    Denne typen pensjon skattlegges som lønnsinntekt. 
    Gjelder dette deg, vil du blir trukket halv skatt i desember.

  • Alle andre pensjoner:
    Andre pensjoner skattlegges som pensjonsinntekt.
    Gjelder dette deg, trekkes det ikke skatt på pensjonen din i desember.

Utbetalingsdatoen i desember var fredag 15. desember

 

Har du startet å ta ut pensjon i år og blitt trukket for mye skatt nå i desember? Det kan skyldes at du ikke har endret skattekortet ditt siden du staret å ta ut pensjon. Gjelder dette deg, anbefaler vi at du endrer skattekortet for 2024. På skatteetatens nettsider kan du se eller endre skattekortet ditt

I forhold til pensjon er det viktig at du sjekker følgende: 

Mottar du pensjon fra oss bør du sjekke at du under "Arbeid, trygd og pensjon" i skattekortet er oppført med inntekt fra oss.

Har du AFP hos oss gjelder følgende: Din forventede inntekt fra oss skal være oppført som "Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor" i skattekortet ditt.

Finner du det ikke, må du legge det til. Det gjør du ved å klikke på plussikonet nederst under Arbeid, trygd og pensjon i skattekortet ditt (Legg til Arbeid, trygd og pensjon"). Her får du opp en liste over ulike inntektstyper. Velg "Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor" og fyll inn forventet inntekt. 

Har du alderspensjon, barnepensjon eller ektefellepensjon hos oss gjelder følgende:
Din forventede inntekt fra oss skal være oppført under "Andre pensjoner" i skattekortet ditt.

Finner du det ikke, må du legge det til. Det gjør du ved å klikke på plussikonet nederst under Arbeid, trygd og pensjon i skattekortet ditt (Legg til Arbeid, trygd og pensjon"). Her får du opp en liste over ulike inntektstyper. Velg "Andre pensjoner" og fyll inn forventet inntekt.   

Har du uførepensjon hos oss gjelder følgende: Din forventede inntekt fra oss skal være oppført under "Uføreytelser fra andre enn folketrygden" i skattekortet ditt.

Finner du det ikke, må du legge det til. Det gjør du ved å klikke på plussikonet nederst under Arbeid, trygd og pensjon i skattekortet ditt (Legg til Arbeid, trygd og pensjon"). Her får du opp en liste over ulike inntektstyper. Velg "Uføreytelser fra andre enn folketrygden".  

Lurer du på noe mer rundt skattekort og pensjon (detaljer om hvilken inntekt du skal legge inn etc). anbefaler vi at du kontakter eller besøker nettsiden til Skatteetaten. 

Her på nettsiden til Skatteetaten finner du en egen side med informasjon om skattekort for pensonister