Du bør sjekke skattekortet for 2024

Vi anbefaler at du sjekker skattekortet ditt for 2024.

Du finner skattekortet ditt på nettsiden til Skatteetaten. 

Mottar du pensjon fra oss bør du sjekke at du under "Arbeid, trygd og pensjon" i skattekortet er oppført med inntekt fra oss.

Har du AFP hos oss gjelder følgende: Din forventede inntekt fra oss skal være oppført som "Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor" i skattekortet ditt.

Finner du det ikke, må du legge det til. Det gjør du ved å klikke på plussikonet nederst under Arbeid, trygd og pensjon i skattekortet ditt (Legg til Arbeid, trygd og pensjon"). Her får du opp en liste over ulike inntektstyper. Velg "Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor" og fyll inn forventet inntekt. 

Har du alderspensjon, barnepensjon eller ektefellepensjon hos oss gjelder følgende:
Din forventede inntekt fra oss skal være oppført under "Andre pensjoner" i skattekortet ditt.

Finner du det ikke, må du legge det til. Det gjør du ved å klikke på plussikonet nederst under Arbeid, trygd og pensjon i skattekortet ditt (Legg til Arbeid, trygd og pensjon"). Her får du opp en liste over ulike inntektstyper. Velg "Andre pensjoner" og fyll inn forventet inntekt.   

Har du uførepensjon hos oss gjelder følgende: Din forventede inntekt fra oss skal være oppført under "Uføreytelser fra andre enn folketrygden" i skattekortet ditt.

Finner du det ikke, må du legge det til. Det gjør du ved å klikke på plussikonet nederst under Arbeid, trygd og pensjon i skattekortet ditt (Legg til Arbeid, trygd og pensjon"). Her får du opp en liste over ulike inntektstyper. Velg "Uføreytelser fra andre enn folketrygden".  

Lurer du på noe mer rundt skattekort og pensjon (detaljer om hvilken inntekt du skal legge inn etc). anbefaler vi at du kontakter eller besøker nettsiden til Skatteetaten. 

Her på nettsiden til Skatteetaten finner du en egen side med informasjon om skattekort for pensonister 

Husk å endre skattekortet i god tid før neste pensjonsutbetaling 

Skattetrekket som brukes i forbindelse med pensjonsutbetalinger fra oss tar utgangspunkt i det elektroniske skattekortet du er registert med hos Skatteetaten den første i hver måned. 

Skal du for eksempel endre skattetrekk til pensjonsutbetalingen 15. februar, må du ha endret skattekortet ditt innen utgangen av januar.  

Endrer du skattetrekket ditt etter denne datoen, vil ikke dette komme med i utbetalingen for februar. Dette vil bli endret fra utbetalingen din i mars. 

Hvis ikke skattekortet endres innen utgangen av januar, kan vi dessverre ikke endre på utbetalingen fra februar eller etterbetale skatt. Dette er det Skatteetaten som endrer ved ligningen for 2023.

Her kan du endre skattekortet ditt på skattetaten.no