• Avkastningen til OPFs kunder per 30. september var 6,7 prosent, mot 3,9 prosent på samme tidspunkt i fjor.
  • Konsernresultatet før skatt var på 251 millioner kroner, mot 276 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

OPF er pensjons- og forsikringsleverandør til Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Har tjent 5,6 milliarder til OPFs kunder i 2019
Kvartalstallene viser at OPFs kunder har hatt en god avkastning hittil i år. Avkastningen på 6,7 prosent tilsvarer rundt 5,6 milliarder kroner i finansinntekter så langt i 2019.

God avkastning er avgjørende for å gi kundene lavest mulig pensjonskostnader.

Avkastningen fra børsnoterte aksjer var 18 prosent per tredje kvartal, mot 4,8 prosent per tredje kvartal i 2018.

Administrerende direktør Åmund T. Lunde i OPF er godt fornøyd med resultatet fra tredje kvartal.

– Det har vært et godt aksjeår for OPF, tross mye uro i verdensmarkedet, sier Lunde og legger til:

– Vi er nå inne i en periode der vi må forvente betydelige svingninger i avkastning på aksjer og obligasjoner fra kvartal til kvartal.

Lavere skadeprosent
OPF leverer også personalforsikringer til de fleste av sine medlemmer. I tillegg tilbyr datterselskapet Oslo Forsikring AS forsikring av bygninger, kjøretøy og ansvar til kommunen, kommunale foretak og kommunens aksjeselskap.

Innenfor skadeforsikring under ett er det en reduksjon i skader i prosent av premien for både person- og tingskade. Den samlede skadeprosenten hittil i år er 60 prosent etter gjenforsikring, mot 76 prosent på samme tidspunkt i fjor.

– Tallene fra personskade viser en positiv utvikling med stadig færre yrkesskader, sier Lunde.

Så langt i år har yrkesskadeforsikring en skadeprosent før gjenforsikring på 46 prosent mot 51 prosent på samme tid i fjor.

Innen tingskade (gjennom Oslo Forsikring) har det også vært et godt kvartalsresultat, med få skader og gode finansinntekter. Det har ikke vært noen store skader i kvartalet. Skadeprosenten hittil i år er 27 prosent før gjenforsikring. 

I tredje kvartal er det bokført en engangsinntekt på 52 millioner kroner knyttet til endring av pensjonsordningen for de ansatte som har en