Nytt grunnbeløp i folketrygden offentliggjøres normalt av regjeringen i slutten av mai hvert år. Etter at det nye grunnbeløpet er kjent, starter vi reguleringen av våre pensjoner.

Som følge av reguleringen har de fleste pensjoner pleid å øke litt hver år.

For deg som mottar pensjon fra oss betyr dette følgende:

  1. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli. Du vil da få justert pensjonen din med det nye grunnbeløpet med etterbetaling fra 01.05.2023. De som ikke får regulert sin pensjon i juli, vil få dette fortløpende utover høsten med etterbetaling fra 01.05.2023.

  2. Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken type pensjon du mottar fra oss. I hovedtrekk gjelder følgende:  

    Hvis du mottar uførepensjon eller etterlattepensjon (før fylte 67 år) vil du få en økning på 6,41 prosent, da disse ytelsene reguleres med lønnsveksten (økningen i grunnbeløpet). Det samme gjelder alderspensjon under opptjening.

    Hvis du mottar alderspensjon, AFP, særalderspensjon eller etterlattepensjon (etter fylte 67 år), vil økningen bli større. Grunnen er at disse ytelsene reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Gjelder dette deg, vil du få en økning på 8,54 prosent.

     

Du kan lese mer om årets trygdeoppgjør på nettsiden til regjeringen: Trygdeoppgjøret i havn: historisk løft for pensjonistene