– Vi tror mange ikke har fått med seg påbudet, sier fagkonsulent for forsikring av motorvogn Tone Sannerud, i Oslo Forsikring. – Vi forsikrer Oslo kommunes elsparkesykler gjennom Oslo Forsikring, men påbudet gjelder alle. En ulykke med en uforsikret elsparkesykkel kan gi høye erstatningskrav, sier Tone Sannerud.

Oslo Forsikring er skadeforsikringsselskapet til Oslo kommune og er eid av Oslo Pensjonsforsikring. De forsikrer kommunens bygninger, blant annet Oslo rådhus, Munchmuseet og Deichman Bjørvika , og kommunens kjøretøy, nå også kommunens elsparkesykler.

– Vi i Oslo Forsikring har kun ansvar for forsikringen av elsparkesyklene til Oslo kommune, men påbudet gjelder alle. Derfor anbefaler vi eiere av elsparkesykler å skaffe seg forsikring gjennom sitt forsikringsselskap først som sist. Det sikrer da at de som bruker den er ivaretatt, hvis det skulle oppstå en skade på dem eller andre ved bruk av elsparkesykkelen , sier Sannerud.

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner som segway og hoverboard. Det er eieren som skal forsikre kjøretøyet.

— Hva skjer hvis eier ikke har forsikring?

— Den som bruker eller kjører en uforsikret motorvogn kan straffes med bøter, og dersom de skulle forårsake en skade med en uforsikret elsparkesykkel kan både eier og bruker bli holdt ansvarlig for krav i millionklassen, sier Sannerud.

Fra før er det innført disse reglene for elsparkesykler:

  • Promillegrense på 0,2
  • Aldersgrense på 12 år
  • Hjelmpåbud for barn under 15 år
  • Omklassifisering fra sykkel til motorvogn.