Hovedpunkter fra konsernresultatet vårt i første kvartal: 

  • Vi fikk et konsernresultat før skatt på 290 millioner kroner i første kvartal 2017, mot 36 millioner i samme kvartal i fjor.
  • Verdijustert avkastning på kundenes midler var 2,8 (0,3) prosent.
  • Solvenskapitaldekningen (beregnet uten overgangsregler) var 482 prosent for morselskapet ved utgangen av kvartalet, mot 490 prosent ved nyttår.

Forvaltning av pensjonsmidler

Våre pensjonskunder er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

I første kvartal var avkastningen på pensjonsmidlene deres i kollektivporteføljen vår på 2 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,8 prosent i kvartalet. Avkastningen målt over de siste fire kvartalene er 8,0 prosent.

– Det er fullt mulig å skape god avkastning for kunder og eier også innenfor ytelsespensjon. Det forutsetter imidlertid god soliditet og langsiktig forvaltning, sier administrerede direktør i Oslo Pensjonsforsikring, Åmund T. Lunde. 

22 prosent av porteføljen er i aksjer, 19 prosent i eiendom, 3 prosent i infrastruktur og 4 prosent i hedgefond. Resten er i ulike rente- og obligasjonsporteføljer.

Best avkastning hadde infrastruktur (8,1 prosent) og aksjer (7,0 prosent).

Soliditet og resultat

Selskapets kapitaldekning var på 482 prosent ved utgangen av første kvartal, mot 490 prosent ved nyttår. Kravet er 100 prosent.

Konsernresultatet i første kvartal var 290 millioner. Resultatet fordeler seg med 134 millioner fra pensjonsforsikring, 30 millioner fra skadeforsikring og 126 millioner kroner finansinntektene på ansvarlig kapital. Konsernresultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning p.a. på 17,1 prosent.

Her kan du laste ned kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen fra første kvartal: 

Kvartalsrapport

Resultatpresentasjon