Fortsatt høy inflasjon og betydelige rentebevegelser med økte renter har preget markedene i andre kvartal. Aksjeindeksene har steget, og porteføljene har gitt god avkastning tross renteoppgangen.

Konsernresultatet på 214 millioner kroner før skatt er en forbedring sammenlignet med 2022, hvor andre kvartal endte på minus 40 millioner kroner. Verdijustert avkastning var 3,4 prosent første halvår 2023, mot en negativ avkastning på 2,5 prosent for første halvår 2022.

– Det er et solid resultat i tråd med utviklingen i markedet, sier administrerende direktør Lars Haram, i OPF.

Større skader innen forsikring

Innen forsikring har datterselskapet Oslo Forsikring håndtert flere større skader i år. Både den verneverdige gymsalen på Lambertseter videregående skole og Karlstua barnehage ble totalskadet i brann i april. Selskapet er rigget for også å dekke slike store skader, men for andre kvartal innebærer det at forsikringsdriften går i minus.

– Et godt forsikringsresultat i første kvartal etterfulgt av et kvartal med flere store skader, viser hvor fort resultatene kan svinge i skadeforsikring. Det har resultert i et negativt forsikringsresultat hittil i år, men vi er solide og tåler det, sier Hanne Myre som er daglig leder i Oslo Forsikring.

Oslo Forsikring har anslått brutto erstatningskostnader for første halvår 2023 til om lag 100,5 millioner kroner, sammenlignet med 14,2 millioner kroner første halvår 2022.

Konsernresultat og soliditet i andre kvartal av 2023

  • Konsernresultatet før skatt var 214 millioner kroner, mot minus 40 millioner kroner i første kvartal av 2022.
  • Verdijustert avkastning pr 30.06. 2023 var på 3,4 prosent, mot en negativ avkastning på 2,5 prosent i 2022.
  • Solvenskapitaldekningen var 274 prosent ved utgangen av kvartalet mot 381 prosent på samme tidspunkt i fjor.
  • Forvaltningskapitalen i Oslo Pensjonsforsikring er på 133,8 milliarder kroner etter andre kvartal.

Her finner du kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen.