– Kvartalet har vært preget av svingninger i rentemarkedet. Lån og obligasjoner har trukket ned, mens aksjeindeksene har trukket opp. Det gjør at aksjeporteføljene bidrar med sterk avkastning, sier administrerende direktør Lars Haram, i OPF.

 

Oslo Pensjonsforsikring med best avkastning gjennom 20 år

Årets kvartalstall føyer seg inn i rekken av god avkastning gjennom flere tiår for Oslo Pensjonsforsikring. I en analyse som tar for seg avkastning blant pensjonsselskap og pensjonskasser i perioden 2004 til 2022 kommer Oslo Pensjonsforsikring ut som klart best, med 0,93 prosent høyere avkastning enn det beste av de andre selskapene som leverer offentlig tjenestepensjon.

– Vi er først og fremst veldig stolte over disse resultatene. Formålet vårt er å holde pensjonskostnadene nede for kundene våre og Oslo kommune som er vår eier. Med en god avkastning over tid har vi lyktes med nettopp dette, sier Lars Haram. 

– Selskapets økonomiske buffer gir handlingsrom slik at OPF kan fortsette å levere høy avkastning, og stå gjennom urolige tider, også i fremtiden, sier Haram.

Analysen er utarbeidet av NHH ved postdoktorene Andreas Ørpetveit og Andrè Wattø Sjuve for Pensjonskontoret gjennom rapporten «Avkastning på pensjonsmidlene». De har sett på hvordan risiko påvirker avkastning. Les mer i rapporten «Avkastning på pensjonsmidlene» her.

 

OPF med 139,6 milliarder i forvaltningskapital

Ved utgangen av første kvartal 2024 hadde OPF 139,6 milliarder i forvaltningskapital. Selskapet har en solvenskapitaldekning på 392 prosent ved utgangen av kvartalet.

– OPF er et solid finansforetak. Vi har opprettholdt den økonomiske bufferen vår til tross for betydelig vekst i midlene gjennom fjoråret. Det er nødvendig i en tid med fortsatt usikkerhet i verdensøkonomien, sier Lars Haram. 

 

Et godt resultat innen skadeforsikring 

Oslo Forsikring leverer også et godt resultat i første kvartal på 37, 8 millioner kroner før skatt. Selskapets andel av bransjens samlede naturskadekostnader er fortsatt høye, noe som har resultert i et negativt naturskaderesultat i kvartalet.

Fra og med 1. januar 2024 ble personrisikoproduktene (gruppeliv, yrkesskade og ulykke) overført fra Oslo Pensjonsforsikring AS til Oslo Forsikring AS. Det innebærer at premievolum, erstatningskostnader og erstatningsavsetninger er økt betydelig i forhold til 2023 i regnskapene til Oslo Forsikring, uten at det påvirker nivået på konsernresultatet. Først om et år vil Oslo Forsikring AS ha sammenlignbare tall for første kvartal.

 

Oslo Pensjonsforsikring - konsernresultat og soliditet i første kvartal 2024

  • Konsernresultatet før skatt var 340 millioner kroner i første kvartal 2024, mot 293 millioner kroner i første kvartal 2023
  • Verdijustert avkastning på kundenes midler var 2,6 prosent i første kvartal 2024, mot 2,3 prosent første kvartal i 2023. Det utgjør 3 milliarder kroner for første kvartal 2024.
  • Solvenskapitaldekningen var 392 prosent for konsernet ved utgangen av første kvartal 2024.
  • Forvaltningskapitalen i konsernet var 139,6 milliarder kroner i første kvartal 2024.