– Vår ambisjon er å redusere sosial isolasjon og ensomhet gjennom teknologi som skaper nærhet og tilhørighet. Vår nye skjermløsning Komp solgte godt før jul. Komp-skjermen fungerer som et vindu til verden, og er tilpasset eldre og deres motorikk, blant annet har den kun en solid av og på-knapp som ikke er til å ta feil av, sier administrerende direktør i No Isolation, Karen Dolva.

No Isolation er et norsk selskap som ble etablert i 2015, med om lag 40 ansatte og kontor i Oslo, Munchen og London. Karen Dolva som leder selskapet i dag, er en av gründerne som har vært med helt fra starten.

KOMP er en datamaskin med en knapp, som knytter analoge seniorer tettere sammen med deres digitale familier.

KOMP er en datamaskin med en knapp, som knytter analoge seniorer tettere sammen med deres digitale familier.
Foto: No Isolation

– Det å være oppstartsbedrift er krevende fordi betydelige investeringer må gjøres før inntektene er på plass. Det er selvfølgelig en fordel med eiere som Oslo Pensjonsforsikring, som er en godt etablert og langsiktig investor, sier Karen Dolva.

Den mest kjente løsningen fra No Isolation er AV1, en klasseromsrobot for barn og unge. I tillegg har de datamaskinen Komp med kun én knapp, tilpasset eldre og deres motorikk. Selskapet har store vekstmuligheter både i det norske og internasjonale markedet. Det gjør No Isolation interessante for investorer.

– Vi har som utgangspunkt å investere i selskap som kan gi en god avkastning på pensjonsmidlene vi forvalter, sier investeringsdirektør Mette Cecilie Skaug, i OPF.

– Vi søker ikke risikoprosjekter, men derimot godt etablerte selskap med ferdigutviklede produkter som allerede er kommersialiserte, sier Skaug.  

Veien videre for No Isolation

– Komp er en viktig del av vår strategi for vekst fremover. Det er millioner av ufrivillig analoge personer, som av ulike årsaker ikke mestrer generisk teknologi. Jo lenger vi lever med diagnoser som demens, ALS og Parkinson, jo større blir behovet for enkle løsninger. Fokuset vårt har vært på å sørge for at ingen må være ufrivillig analog, og at de som bruker en Komp skal få familien sin rett hjem i stua digitalt. Det føler jeg at vi har lykkes godt med og nå jobber vi med å utvide funksjonaliteten i Komp uten å gjøre den mer kompleks for brukeren, sier Karen Dolva.

Fakta om løsningene fra No Isolation

Økt mobilitet

AV1 er en robot som kan brukes av mennesker som har begrenset mobilitet eller som har vanskelig for å delta i sosiale sammenhenger. AV1 sender og mottar videosamtaler, slik at brukeren kan delta i samtaler med familie, venner og andre mennesker de ønsker å kommunisere med. Roboten har også en skjerm som viser video av personen som snakker, slik at brukeren kan være «til stede».

Digitalt og analogt

KOMP er en datamaskin med en knapp, som knytter analoge seniorer tettere sammen med deres digitale familier. Den har en stor skjerm og er også utstyrt med et kamera og mikrofon, slik at brukeren kan delta i videomeldinger og videokonferanser.

No Isolation hjelper mennesker som har behov for å kommunisere med andre på en enkel måte, og produktene deres bidrar til å redusere følelsen av ensomhet og sosial isolasjon.