Oslo Pensjonsforsikring (OPF) deltar sammen med flere andre ledende institusjoner, deriblant Finans Norge, Nysnø Klimainvesteringer, Schjødt og flere av Sparebank1-bankene.

Bakgrunnen for prosjektet er at finanssektoren har etterspurt bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i og låner ut penger til.

Gjennom forskning og utvikling av nye praktiske verktøy og metoder skal prosjektet gi investorer og långivere bedre grunnlag for å vurdere finansiell klimarisiko og analysere hvorvidt selskapene de investerer i bidrar til overgangen til et lavutslippsamfunn. 

Viktig arbeid

OPF har gjennom flere år utviklet sitt interne rammeverk for å integrere klimarisiko i investeringsbeslutninger. Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av OPFs forvaltningsstrategi.

OPF har derfor valgt å bidra både økonomisk og med faglige ressurser. Sammen med OPFs risk manager Magnus Harju, har assisterende investeringsdirektør Mette Cecilie Skaug deltatt aktivt.

– Vi er veldig glade for å kunne delta i prosjektet. En viktig målsetting gjennom dette prosjektet har vært å få bedre innsikt i hva klimarisiko er, og hvordan det kan påvirke verdiene av selskaper fremover, sier Skaug.

Hun er svært positiv til arbeidet og mener prosjektet vil bidra til at finansnæringen får bedre verktøy for å vurdere klimarisiko i relevante sektorer og selskaper, og følge utviklingen over tid.

– Det har vært veldig lærerikt, både å jobbe sammen med et av de fremste forskingsmiljøene på klima og få muligheten til å dele erfaringer om fagfeltet med andre ledende finansinstitusjoner. Begge deler har gitt oss en bedre forståelse for både risiko og muligheter som ligger i samfunnets tilpasning til klimautfordringene, som er viktige for våre investeringsbeslutninger, sier Skaug.

Fra mørkegrønn til mørkebrun

Den nye metoden som prosjektet nylig har lansert, er en videreutvikling av Ciceros prisvinnende Shades of Green-metodikk for grønne obligasjoner. Den er nå tilpasset til at man skal kunne vurdere selskap i forhold til klimarisiko.

Metoden går ut på at man gjør en selskapsanalyse der selskapets aktiviteter vurderes på en skala fra mørkegrønn til mørkebrun.

Ifølge Skaug gir selskapsvurderingen viktig informasjon til finanssektoren om hvilken grad selskapets aktiviteter bidrar i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

– Metoden legger vekt på klimarelevante nøkkelindikatorer som gjør det enklere å måle og følge opp ulike aspekter av klimarisiko og miljøpåvirkning over tid. Indikatorene er like for alle selskaper innen en sektor, slik at de kan sammenlignes, forklarer Skaug. 

Kilde: CICERO Shades of Green 

Eiendomsselskapet Entra ASA er det første selskapet i Norge som har fått sine inntekter, investeringer og styringsstruktur vurdert av prosjektet, på en skala fra mørkegrønt til mørkebrunt, i henhold til den nye metodikken.