De tre partene har solid kompetanse innen bolig- og byutvikling og representerer langsiktighet og soliditet.

− NRK-området på Marienlyst har et fantastisk potensiale som et sted å bo, arbeide og leve. Vi ønsker å bygge mange attraktive boliger og møteplasser, basert på en helhetlig bærekraftig tankegang. Samtidig skal vi ta vare på kulturarven som ligger i deler av eksisterende bygg og fylle på med nytt innhold som er attraktivt for både nærområdet og byen som helhet. Vi tror at partnerskapet OBOS, Balder og Oslo Pensjonsforsikring har de beste forutsetninger for å utvikle dette området i tråd med denne ambisjonen, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, på vegne av budgiverne.

Åpner for ulike kjøpegrupper
Den attraktive beliggenheten gjør at det er forventet at mange av boligene som skal utvikles vil være i en høy prisklasse. Det er imidlertid en ambisjon for budgiverne å legge til rette for at det også kan utvikles boligmodeller som sikrer at ulike kjøpergrupper får mulighet til å kjøpe en god bolig på Marienlyst. Dette er også i tråd med politiske signaler fra Oslos politiske myndigheter om hva de ønsker for byutviklingen i hovedstaden fremover.

− En god by må legge til rette for en variert beboersammensetning. Vi har god erfaring med å utvikle alternative boligmodeller, for eksempel OBOS Bostart som åpner boligmarkedet for flere. Som ansvarlige budgivere ønsker vi å invitere NRK til en dialog om hvordan vi i fellesskap kan utvikle slike løsninger også på Marienlyst, sier Siraj.

Arctic Securities har bistått med å samle de tre partene og er finansiell rådgiver i forbindelse med den forestående prosessen.

  • OBOS er Norges største og blant Nordens største boligbyggere. OBOS eies av 465 000 medlemmer og er Norges største boligbyggelag. OBOS har gjennom 90 år bygget og utviklet boliger. I 2018 solgte OBOS-konsernet 3 103 nye boliger, hvorav 1 818 i Norge.
  • Fastighets AB Balder er Nordens største børsnoterte eiendomsselskap, med en markedsverdi på 65 milliarder kroner. Balder eier, forvalter og utvikler boliger, næringseiendommer og hoteller i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
  • Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er heleid av Oslo kommune, og har som formål å drive pensjonsforsikring og annen livsforsikring for kommunen. OPF har en forvaltningskapital på 100 milliarder kroner.