Den vanlige aldersgrensen for offentlige tjenestepensjonsordninger er 70 år. Noen offentlige stillinger har en lavere aldersgrense, det vi kaller en særaldersgrense.

Det er en forskrift til kommuneloven som bestemmer at særaldersgrensene i kommunen ikke kan være annerledes enn aldersgrensene for en tilsvarende stilling i staten.

Reglene om særaldersgrenser i Oslo kommune ble sist oppdatert i 2000 og var delvis utdatert. Her er en oppsummering av endringene som ble gjort nå:

  • De fleste av stillingene som har hatt 68 års aldersgrense, får 70 år som grense. Det gjelder blant annet barne- og ungdomsmedarbeidere, miljøarbeidere og barnehagemedarbeidere.
  • Noen stillinger får lavere aldersgrense enn tidligere, for eksempel fra 68 til 65 år. Dette gjelder blant annet stillinger som renholder, sjåfør og hjemmehjelp.
  • Noen få stillinger får hevet aldersgrensen, fra 63 til 70 år og fra 65 til 70 år. Det gjelder blant annet tannhelsesekretærer og tannpleiere.

Overgangsperiode for deg som har mindre enn ti år igjen å jobbe

Hvis du har mindre enn ti år igjen til den gamle aldersgrensen du hadde, kan du gå av med alderspensjon når du har nådd den. For å få lov til det, må du fortsette i samme stilling de årene du har igjen å jobbe, eller i en stilling med samme lave aldersgrense.

De nye særaldersgrensene gjelder fra 1. januar 2022. OPF jobber med å oppdatere alle aldersgrensene. Hvis endringen gjelder din stilling, finner du den nye aldersgrensen på Din side fra 5. april.

I ordlisten vår for pensjon forklarer vi hva vi mener med aldersgrense.

Vil du lese mer om pensjon fra oss generelt? Her finner du mer informasjon om pensjon fra oss