• Trygve har tidligere jobbet i en 100 prosent stilling i Oslo kommune.
  • Nå er han pensjonist og tar ut 100 prosent pensjon fra Oslo Pensjonsforsikring (OPF).
  • Hans årlige alderspensjon fra OPF før skatt er 108 500 kroner.  

Ved siden av pensjonen sin, jobber Trygve i en 8 prosent stilling i Oslo kommune. Trygve vet at pensjonen hans fra OPF vil bli redusert om han jobber så mye at han må meldes inn i OPF igjen. Derfor har Trygve valgt å jobbe under innmeldingsgrensen til OPF som er 10 prosent stilling for Trygve som har pensjon fra OPF fra før. 

Hvis Trygve fortsetter å jobbe i 8 prosent stilling for Oslo kommune etter 1. januar 2021, vil han bli meldt inn i OPF og pensjonen hans vil bli redusert.

Reduksjonen vil bli som følger: 

Trygve vil få utbetalt pensjon med en pensjonsgrad på 92 prosent (100 prosent - 8 %) 

Hans årlige alderspensjon fra OPF før skatt derfor bli:

108 500 kroner x 92 % = 99 820 kroner  

Pensjonen til Trygve vil bli redusert med 8 680 kroner per år før skatt, men han har jo arbeidsinntekt ved siden av.