Eiendommen er vårt største eiendomsutviklingsprosjekt, og vil stå ferdig i 2021/2022.  

Med sine rundt 80.000 kvadratmeter vil Økern Portal bli et viktig landemerke på Økern. Eiendommen vil bestå av fleksible kontorlokaler, et stort konferansehotell, et variert bespisnings- og servicetilbud og store grøntarealer. Tanken bak konseptet er å skape et bærekraftig fellesskap som skal komme både kontorbrukere og nærmiljøet til gode.

Når portalen står ferdig vil det få en sterk miljøprofil og en rekke høyteknologiske løsninger.

Illustrasjonsbilde av Økern portal utvendig flyfoto

Helthetlig miljøtenking
Eiendommen vil bli BREEAM-sertifisert med karakteren BREEAM-NOR Excellent. BREEAM er en sertifiseringsstandard for bygg, og krever en helhetlig miljøtenking i alle deler av prosessen, fra planlegging til ferdig bygg.

Sertifiseringen stiller store krav til at materialene som blir brukt er ansvarlig innkjøpt, robuste med lang levetid og har minst mulig avgassing og lave klimagassavtrykk. Under selve byggeprosessen er det krav til full avfallssortering og en mest mulig utslippsfri byggeplass med minimert energiforbruk.

Skal ha egne energibrønner
Økern Portal blir et lavenergibygg med tekniske løsninger som vil gjøre at eiendommen blir svært energieffektiv. Blant annet vil hoveddelen av energien til oppvarming komme fra energibrønner.

Det vil også etableres fremtidsrettede løsninger der overskuddsvarme og kjøling gjenvinnes.

Naturlig del av nærmiljøet
Arkitekturen skal gjøre at eiendommen blir en naturlig del av nærmiljøet, og det er lagt vekt på store grøntarealer, både på bakkenivå og på taket.

Rundt eiendommen er det store grøntareal som vil bli direkte knyttet til en park med svært gode solforhold. Her vil det bli etablert utendørs treningsapparater, lekeapparater og bordtennisbord som blir tilgjengelig for portalens leietakere og beboerne i nærmiljøet.

Området vil også være godt til tilrettelagt for syklister. Totalt er det planlagt cirka 500 sykkelparkeringsplasser, både utendørs og innendørs.

Illustrasjonsbilde av Økern portal utvendig

Bikuber og parsellhager på taket
På taket, som byr på et av Oslos flotteste utsiktspunkt, vil det bli takterrasser med publikumsareal. Her er det planlagt store grøntarealer, bikuber, parsellhager og løpebaner.

Beplantningen på taket sørger for å binde støv, utjevne temperatursvinginger og forsinke avrenning av regnvann. Ved kraftige regnskyll vil beplantningen på taket samle opp regnvannet som gradvis dreneres videre.

Illustrasjonsbilde av Økern portal utvendig takterrasse

Smarte tekniske løsninger
Hoveddelen av eiendommen skal bli fleksible og moderne kontorlokaler, godt rustet for fremtidens arbeidsmiljø.

Alle kontoretasjene har store takhøyder, som bidrar til godt inneklima, og fleksible kontorløsninger med gode muligheter for coworking og smartteknologi.

Det legges også store ressurser i å etablere eiendommen som et fremtidsrettet smartbygg, både for drift av eiendommen og for eiendommens brukere.

Vil du vite mer om Økern Portal, kan du lese mer om prosjektet på nettsiden til Økern Portal.