Alle som blir bedt om å svare på undersøkelsen vil først få et varsel om undersøkelsen, før de noen dager senere mottar selve undersøkelsen på e-post.