– Konsernresultatet før skatt endte med rekord, og 1 211 millioner kroner, som er det høyeste vi har hatt noen gang. Det er en oppgang på 80 millioner sammenlignet med 2020. Det gir kunder som Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus mer penger å bruke på innbyggere og pasienter, sier administrerende direktør Åmund T. Lunde.  

Den samlede avkastningen var 10,2 prosent, som kun er syv hundredeler bak den forrige avkastningsrekorden OPF satte for norske livsforsikringsselskaper i 2019.  

– 2021 viste seg å bli et godt år for oss og våre kunder. Økonomien kom seg veldig raskt etter pandemien. Vi satt på investeringer gjennom nedgangen i 2020, og det har gitt oss og våre kunder en formidabel oppgang i 2021, sier Lunde.   

Oslo Pensjonsforsikrings kunder er Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak. 

Godt posisjonert for god avkastning for fremtiden 

– Vår oppgave er å levere pensjon og forsikring til våre kunder – og det skal vi gjøre så billig som mulig for arbeidsgiverne. Det viktigste vi kan gjøre for å oppnå det er å få høy avkastning på de investeringene vi gjør. I år har vi virkelig levert, sier Lunde.  

– For 2022 er det nye utfordringer som gjør seg gjeldende. Vi begynte å forberede oss på inflasjon høsten 2020, og i 2021 ble det en faktor for investorer igjen. Etter mange år med nullrente vil det igjen koste å låne penger.  

– Det blir veldig spennende å se hvordan markedene håndterer en økonomi der rentene stiger. Det er mange år siden sist det skjedde. For vår egen del er vi veldig solide – og det gir oss muligheten til god avkastning når rentene stiger, sier Lunde.  

Konsernresultat og soliditet 

For fjerde kvartal av 2021 var avkastningen 2,4 prosent, sammenlignet med 4,2 prosent for samme periode i 2020.  

For hele året var avkastningen 10,2 prosent. Det utgjør 10,27 milliarder kroner i samlede finansinntekter for OPFs kunder i året som gikk. I 2020 var tallene 7,9 prosent avkastning og samlede finansinntekter på 7,276 milliarder kroner.  

Konsernresultatet endte på 1 211 millioner kroner for hele 2021, mot 1 128 millioner kroner for 2020.  

Solvenskapitaldekningen (beregnet uten overgangsregler) var 314 prosent for konsernet ved utgangen av kvartalet, mot 471 prosent per 31. desember 2020. Nedgangen skyldes overføring av et kunderesultat på 4,2 milliarder kroner til kundenes premiefond, grunnet reglene som gjaldt frem til årsskiftet. OPF vil søke Finansdepartementet om å kunne overføre en større andel av kundenes resultat til buffere i lys av at kundenes premiefond allerede er svært høye og nytt regelverk allerede er innført. 

– Med nytt regelverk for livsforsikringsselskaper vil vi fra og med i år kunne holde tilbake mer av kunderesultatet som soliditet og dermed skape høyere avkastning for kundene, sier Lunde.   

Oslo Pensjonsforsikring har en forvaltningskapital på 126 milliarder kroner. 

Her finner du resultatpresentasjonen og kvartalsrapporten fra fjerde kvartal 2021.