Kundene er Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Konsernresultatet før skatt var 414 millioner kroner i andre kvartal. Avkastningen til kundene ble 3,0 prosent i kvartalet og 6,2 prosent hittil i år. Det tilsvarer 6,3 milliarder kroner i finansinntekter til kundene.

– Vi er godt fornøyde med resultatene så langt i 2021, sier OPFs administrerende direktør, Åmund T. Lunde.

Strategisk godt tilpasset portefølje
Ifølge OPFs investeringsdirektør, Lars Haram, har porteføljen til OPF vært strategisk godt tilpasset oppgangen i første halvår.

– En høy andel aksjer og eiendom sammen med en robust portefølje ved renteoppgang gjorde at vi fikk god uttelling da markedet steg. I tillegg var forvaltningsresultatene gode og bidro til at resultatet ble betydelig bedre enn forventet i perioden, sier han og legger til:

– Den interne aksjeforvaltningen hadde over 20 prosent avkastning, og eiendomsporteføljene nærmere 7 prosent i første halvår. 

Dobling av forsikringsresultat
OPFs datterselskap Oslo Forsikring (OF) kan også vise til et godt resultat og høy avkastning i andre kvartal.

OF forsikrer bygninger, kjøretøy og ansvar på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak og flere av kommunens aksjeselskap. Blant annet forsikrer de Oslo rådhus, Oslo domkirke, Deichmanske hovedbibliotek og 177 skoler.

Selskapets resultat før skatt var 19,9 millioner kroner. Forsikringsresultatet var på 8,4 millioner kroner, noe som er mer enn en dobling fra årets første

Kundene er Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Konsernresultatet før skatt var 414 millioner kroner i andre kvartal. Avkastningen til kundene ble 3,0 prosent i kvartalet og 6,2 prosent hittil i år. Det tilsvarer 6,3 milliarder kroner i finansinntekter til kundene.

– Vi er godt fornøyde med resultatene så langt i 2021, sier OPFs administrerende direktør, Åmund T. Lunde.

Strategisk godt tilpasset portefølje
Ifølge OPFs investeringsdirektør, Lars Haram, har porteføljen til OPF vært strategisk godt tilpasset oppgangen i første halvår.

– En høy andel aksjer og eiendom sammen med en robust portefølje ved renteoppgang gjorde at vi fikk god uttelling da markedet steg. I tillegg var forvaltningsresultatene gode og bidro til at resultatet ble betydelig bedre enn forventet i perioden, sier han og legger til:

– Den interne aksjeforvaltningen hadde over 20 prosent avkastning, og eiendomsporteføljene nærmere 7 prosent i første halvår. 

Dobling av forsikringsresultat
OPFs datterselskap Oslo Forsikring (OF) kan også vise til et godt resultat og høy avkastning i andre kvartal.

OF forsikrer bygninger, kjøretøy og ansvar på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak og flere av kommunens aksjeselskap. Blant annet forsikrer de Oslo rådhus, Oslo domkirke, Deichmanske hovedbibliotek og 177 skoler.

Selskapets resultat før skatt var 19,9 millioner kroner. Forsikringsresultatet var på 8,4 millioner kroner, noe som er mer enn en dobling fra årets første kvartal.

Her finner du kvartalpresentasjonen og kvartalsrapporten fra andre kvartal 2021.