Lunde er fornøyd med den gode avkastningen til OPFs kunder.

Kundene er Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

– Kundene har vist oss tillit gjennom at de i mange år har gitt oss mulighet til å bygge opp en sterk bufferkapital. Det gjorde at vi kom godt ut av 2020. En solid buffer gjør at vi i perioder med kraftig fall i aksjemarkedet kan beholde våre posisjoner og få med oss oppgangen i etterkant, sier Lunde.

Avkastningen i fjerde kvartal 2020 var 4,2 prosent.

– I 2020 opplevde vi det svakeste og de to beste kvartalsresultatene i løpet av de siste femten årene, sier Lunde.

Avkastningen for året ble på 7,9 prosent, noe som utgjør 7 276 millioner kroner i samlede finansinntekter til OPFs kunder. I 2019 var avkastningen 10,3 prosent.

Konsernresultat og soliditet

Konsernresultatet før skatt i var på 1 128 millioner kroner i 2020, mot 1 019 millioner kroner i 2019.

Forvaltningskapitalen var 112 milliarder kroner.

Konsernet har fortsatt svært god soliditet. Kapitaldekningen for konsernet var 471 prosent per 31. desember 2020, mot 394 prosent året før. Kapitaldekningen er beregnet uten overgangsregler.