– Vi er veldig fornøyde med utviklingen. Avkastningen tilsvarer 3,2 milliarder kroner i finansinntekter til kundene våre så langt i år, sier administrerende direktør i OPF, Åmund T. Lunde.

OPFs kunder er Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Lunde forteller at avkastningen kundene har hatt en svært god utvikling de siste fire kvartalene, etter fjorårets første kvartal som var preget av koronapandemien.

– Avkastningen de siste fire kvartalene er 16,6 prosent. Det er det høyeste vi har hatt noensinne, sier Lunde.

Konsernresultat og soliditet
Konsernresultatet til OPF før skatt var 227 millioner kroner i første kvartal 2021, mot minus 174 millioner i samme kvartal i fjor. Forvaltningskapitalen var på 117 milliarder kroner.

Konsernet har også fortsatt svært god soliditet. Ved utgangen av kvartalet var den 491 prosent for konsernet og 502 prosent for OPF, mot henholdsvis 471 og 483 prosent ved sist årsskifte. Med overgangsregler var OPFs dekningsgrad 526 prosent.