Med en kontraktsverdi på 11,4 milliarder kroner består prosjektet av 82 km vei inkludert 27 km tunneler. Veiprosjektet vil forbedre forbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen Harstad/Narvik og E6 betydelig.

Forarbeidet på prosjektet startet i mars 2023, og byggingen forventes å være ferdig innen desember 2028. Deretter skal Skanska Norge drifte veien frem til november 2043 før den tilbakeføres til Statens vegvesen.

DNB, KLP og Oslo Pensjonsforsikring bidrar som långivere med over 4,2 milliarder kroner til Hålogalandsvegen AS gjennom en innovativ samarbeidsavtale mellom de tre långiverne, med DNB som koordinator. DNB Markets har fungert som långivernes bærekraftsrådgiver til prosjektet og vært ansvarlig for rentesikring av lån. Hålogalandsvegen AS eies av Skanska Norges konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

I prosjektet har Statens vegvesen, i samarbeid med Skanska Norge, store ambisjoner om en grønnere og mer miljøvennlig veiutbygging. "Investeringen er interessant for oss fordi den ivaretar våre krav til lønnsomhet samtidig som den er samfunnsnyttig med solide aktører i alle ledd. Det har også vært avgjørende for oss at det gjøres betydelig tiltak for å redusere klimautslipp og verne miljø under utbyggingen", sier Mette Cecilie Skaug, investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring.

«Fra KLPs side ser vi på dette som en god bruk av våre kunders – og som kundeeid selskap – våre eieres kapital. Vi liker at det er et prosjekt i distrikts-Norge og at det er knyttet miljømål til det. Vi likte også å samarbeide med DNB og OPF på prosjekte»t, sier Aage E. Schaanning, som er konserndirektør økonomi og finans i KLP.

"På vegne av DNB, KLP og Oslo Pensjonsforsikring vil vi takke Skanska og Hålogalandsvegen AS for det profesjonelle og innovative samarbeidet og tilliten som er gitt oss som långivere til dette viktige norske infrastrukturprosjektet", sier leder for Future & Tech Industries i DNB, Trine Loe.