Fondet forvaltes av Rune Holen (tidligere investeringsdirektør i Storebrand Asset Management), Kristian Øvsthus (tidligere partner i Arkwright), Espen Agdestein (manageren til Magnus Carlsen) og Anders Brandt (gründer).  

Dagens Næringsliv (DN) omtalte nylig det nyetablerte fondet.
I saken sjakkmanager blir fondsforvalter skriver DN at fondet er ute etter selskap som løser utfordringer i bedrifter på en bedre måte enn før. De er interessert i selskap som allerede har én eller flere kunder som ser innsparingsmuligheter ved å benytte produktet deres.

I DN-saken understreker gründer Anders Brandt at de ikke ser etter start-ups, men at de ønsker å investere i etter selskap som er to til tre år gamle. Selskap som er forbi «proof of concept»-fasen og har et produkt, men trenger vekstkapital for å komme ut i verden. 

Gründeren har stor tro på investeringsmulighetene i Norge. DN skriver følgende: Mens svenske gründere bygger globale milliardbedrifter med forbrukerrettede selskaper som strømmetjenesten Spotify, og danskene kan mat, mener Brandt at Norge har et sterkt fortrinn innen automatisering og effektivisering av industrielle prosesser.

– Nordmenn er ledende på automatisering – vi vil så gjerne komme oss av gårde til hytta. Ser du på et parkeringsanlegg i USA, har det gjerne ti ansatte, i Norge har du kanskje en halv stilling på et callsenter i Litauen. Dette er tvunget frem av det høye kostnadsnivået, sier Brandt. 

Ifølge DN regner fondet med å investere 30 til 100 millioner kroner per case.

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er en betydelig investor og har valgt å investere opptil 200 millioner i det første fondet. Investeringsdirektør, Kjetil Houg i OPF, forteller at de godt fornøyd med å investere i det nyetablerte teknologifondet. 

Ved å delta i fondet er målet til OPF å komme tettere på det som skjer i norske gründermiljøer. 

– Vi har valgt å gå inn på eiersiden for å kunne bidra med vår kompetanse på kapitalforvaltning, for å spare kostnader, og for å få kunnskap om dette segmentet i markedet, sier Houg og legger til: 

– Vi synes det er spennende å komme nærmere vekstbedrifter i Norge. Dette er en fin måte å koble sammen pensjonskapital med behovet for vekstkapital i små bedrifter.

Totalt har OPF en forvaltningskapital på cirka 85 milliarder kroner. Av dette er tre milliarder kroner avsatt til private equity-investeringer med høyere risiko. Investeringen i Idekapital Fund 1 utgjør mellom seks og syv prosent av OPFs totale private equity-kapital. 

- Vi har jobbet med denne investeringen siden januar i år og har brukt mye tid på å få på plass et avtaleverk som er i tråd med vår standard. Vi har benyttet advokat for kvalitetssikring, sier Houg.

Han forteller videre at fondet vil tilfredsstille alle OPFs krav når det gjelder ESG (miljø, samfunnsansvar og eierstyring) og krav til å unngå skatteparadis (norsk fond underlagt tilsyn). Honorarstrukturen er også tilpasset institusjonelle investorer. 

– Selv om investeringen er liten (maks 200 mill kr) har vi håp om at dette er et program (direkte investeringer i venture capital) som kan få et større omfang over tid, sier Houg. 

 

Publiseringsdato: 7. september 2017