– Det er selvfølgelig en stor merkedag for oss. Men det viktigste er at den største delen av veksten skyldes høye finansinntekter som kommer kundene våre til gode, sier administrerende direktør Åmund T. Lunde i OPF.

OPF er pensjonsleverandør til Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Har tjent 33 milliarder til OPFs kunder
De samlede finansinntektene fra inngangen av 2012 og frem til 1. juni 2019, er 33 milliarder kroner. Det tilsvarer 6,9 prosent årlig avkastning.

– Høye finansinntekter er svært viktig for å gi kundene våre lavest mulig pensjonskostnader, sier Lunde.

Avkastningen fra de første seks månedene i 2019 var 5,4 prosent. Det tilsvarer 4,5 milliarder kroner til kundene våre så langt i årAvkastningen fra børsnoterte aksjer var 16,5 prosent.
 
Gode tall fra andre kvartal 
Konsernresultatet før skatt var 247 millioner i andre kvartal, mot 198 millioner i samme kvartal i fjor.

Tallene fra andre kvartal viser også at kapitaldekningen vår fortsatt er svært høy. Ved utgangen av kvartalet var solvenskapitaldekningen til konsernet på 377 prosent. OPFs kapitaldekning var på 506 prosent inkludert overgangsregler.