Lørenveien 68

Eiendommen skal utvikles på sikt. Reguleringsprosessen skal startes opp i løpet av 2023.