Fakta om eiendommen

Adresse: Grensen 9B, Oslo

Byggeår: 1978

Rehabiliteringsår: 2023-2024

Areal: 3384 kvadratmeter

Forvalter: Malling & Co

Kontaktinfo: 24 02 80 00

Om Grensen 9B

Grensen 9B er en eiendom som ligger i Oslo sentrum.

Eiendommen ligger avskjermet til og har inngang gjennom åpen passasje fra Grensen 9A, som vender ut mot gaten. Eiendommen har seks etasjer og to underetasjer. For tiden er eiendommen under totalrehabilitering. 

Bygget fra 1982 skal nå rehabiliteres og oppgraderes for å kunne leies ut i dagens marked. Utviklingsprosjektet omfatter hele bygget, fra plan U2 til plan 6, og har fokus på ombruk. Ambisjonene for prosjektet er å bygge i henold til Futurebuilt sine kriterier for sirkulære bygg, oppnå sertifiseringen "BREEAM NOR Very Good" og redusere byggets energiforbruk. Grensen 9B har også søkt og fått innvilget Enova-støtte til utredning av ombruk og prosjektering for ombruk.

Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen, og er planlagt ferdigstilt Q2 2024.

 

Miljøprofil

  • Sykkelparkering
  • Svært godt kollektivtilbud
  • Som en del av totalrehabiliteringen det bli redusert energibehov, BREEAM-NOR Very Good og fokus på ombruk.

Bilde av kaffebar i kontorlandskap i bygget

Bilde av møterom i kontorlandskap i bygget