Fakta om eiendommen

Areal: 5527 m²

Adresse: Henrik Ibsens veg 2, Gardermoen

Byggeår: 2004- 2005

Leietakere: CAE Centre Oslo AS

Forvalter: Malling & Co

Kontaktinfo: 24 02 80 00

Om Gardermoen Flight Academy

Gardermoen Flight Academy er et moderne undervisnings- og kontorbygg med beliggenhet i nordøstre del av lufthavnsområdet. Eiendommen består av klasserom, kontorer og en hangarhall med flysimulatorer.