Hvilke forsikringer ser du etter?

Personforsikringer

De fleste av våre medlemmer er dekket av våre personalforsikringer. I tillegg er alle barn og skoleelever i Oslo kommunes barnehager og skoler dekket av vår barn- og elevforsikring. Her kan du lese mer eller melde skade.

Bygning, kjøretøy og ansvar

Vi forsikrer bygninger, kjøretøy og ansvar på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak og flere av kommunens aksjeselskap. Her kan du lese mer eller melde skade på vegne av virksomheten din.