Måned Dato
Januar Fredag 13. januar
Februar Onsdag 15. februar
Mars Onsdag 15. mars
April Fredag 14. april
Mai Mandag 15. mai
Juni Torsdag 15. juni
Juli Fredag 14. juli
August Tirsdag 15. august
September Fredag 15. september
Oktober Fredag 13. oktober
November Onsdag 15. november
Desember Fredag 15. desember