Måned Dato
Januar Fredag 14. januar
Februar Tirsdag 15. februar
Mars Tirsdag 15. mars
April Onsdag 13. april
Mai Fredag 13. mai
Juni Onsdag 15. juni
Juli Fredag 15. juli
August Mandag 15. august
September Torsdag 15. september
Oktober Fredag 14. oktober
November Tirsdag 15. november
Desember Torsdag 15. desember