Midt mellom bydelene Økern og Løren ligger Økern Portal, OPFs hittil største prosjekt innen eiendomsutvikling. I løpet av de nærmeste årene blir Økern en ny og moderne bydel. Kontordelen av Økern Portal er utformet med en åpning på midten, som danner en portal fra Løren til Økern.

Bygget rommer over 80 000 kvadratmeter og har kontorlokaler, spisesteder, treningssenter og snart et hotell. Eiendommen har blitt et viktig miljøvennlig bygg, landemerke og møtested for både næring og nærmiljø. 

Økern Portal  ble åpnet 21. oktober 2021. Bygget har luftige og moderne kontorlokaler, som nå brukes av Telia, Phonero, Digitaliseringsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Arribatec, Fiskars og kontorhotellet Tribe. Når alle kontorlokalene er leid ut, vil omtrent 3000 mennesker jobbe i Økern Portal.

Fakta om eiendommen

Areal: 82 500 m²

Adresse: Lørenfaret 1- 3, 0580 Oslo

Planlagt ferdigstillelse: 2021/2022

Prosjektleder: Vedal Utvikling AS

Arkitekt: Dark Arkitekter

Utleie: Malling & Co Næringsmegling AS

Kontaktperson: Håkon Tandberg

Kontaktinfo: 90 10 28 08

Hjemmesiden til Økern Portal: okernportal.no

Flere spisesteder, kaffebarer, treningssenter og takhage med bikuber, grønnsaker og urter

Ansatte og beboerne i nærområdet har fått mange gode tilbud med Økern Portal. Flere spisesteder og kaffebarer gjør det til et attraktivt sted, og på taket finner du Nord-Europas største takhage. Her er det hundrevis av spiselige vekster, løpebane og treningsapparater, meitemarkhotell og bikuber.

Alle kan besøke takhagen hele sommerhalvåret, og det finnes et eget samdyrkelag for de ansatte i bygget og beboerne i nærområdet. I samdyrkelaget kan du eie en andel i en grønnsakhage, som drives sammen med profesjonelle bybønder. De som er med, får tilgang til friske grønnsaker hele sesongen og får lære mye om å dyrke mat selv. Spisestedene i bygget bruker også grønt og urter fra takhagen.

Raddison RED åpner sommeren 2022

Vegg i vegg med kontordelen åpner Norges første Radisson RED hotell. Hotellet får over 200 rom, plass til å holde konferanser og en skybar med panoramautsikt over Oslo.

Et bygg med høye mål for klima og miljø

Prosjektet på Økern Portal har hatt et helhetlig fokus på miljø fra første spadetak. Eiendommen har blitt sertifisert etter BREEAM NOR nivå Excellent, som er en av de høyeste sertifiseringsstandardene for nybygg.

Arkitekturen til bygget gjør det til en naturlig del av nærmiljøet. I prosjektet har eiendommen fått tilført nye grøntarealer både på tak og bakkeplan. På bakkeplan er det etablert et parkområde med treningsapparater, lekeplass og bordtennisbord, som ansatte i bygget og naboer kan bruke. Økern Portal er tilrettelagt for å bruke sykkel i hverdagen med totalt 450 plasser for sykkelparkering, både ute og inne.

Alle kontoretasjene har store takhøyder som bidrar til et godt inneklima. Plantene på taket binder støv, utjevner temperatursvingninger og forsinker regnvann. Hvis det regner kraftig, samler plantene på taket opp regnvannet og passer på at det gradvis blir ledet videre.

Smarte tekniske løsninger

Økern Portal er et lav-energibygg, med tekniske løsninger som gjør eiendommen svært energieffektiv. Utbyggerne har hele veien passet på at løsningene og materialene er moderne, teknisk gode og ansvarlige. Bygget har minst mulig avgassing og lave klimagassavtrykk. Under selve byggeprosessen måtte alt avfallet sorteres, slik at byggeplassen ble mest mulig utslippsfri og brukte så lite energi som mulig. Det er også lagt opp til å gjenvinne overskuddsvarme og kjøling.

Mesteparten av energien til oppvarming kommer fra energibrønner. En energibrønn er et borehull ned i grunnen, som samler opp grunnvarme ved hjelp av en kollektor – eller varmeoppsamler. Løsningen sparer mye energi for bygget.