Midt mellom bydelene Økern og Løren ligger Økern Portal, OPFs hittil største prosjekt innen eiendomsutvikling. I løpet av de nærmeste årene blir Økern en ny og moderne bydel. Kontordelen av Økern Portal er utformet med en åpning på midten, som danner en portal fra Løren til Økern.

Bygget rommer over 80 000 kvadratmeter og har kontorlokaler, spisesteder, treningssenter og snart et hotell. Eiendommen har blitt et viktig miljøvennlig bygg, landemerke og møtested for både næring og nærmiljø. 

Økern Portal  ble åpnet 21. oktober 2021. Bygget har luftige og moderne kontorlokaler, som nå brukes av Telia, Phonero, Digitaliseringsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Arribatec, Fiskars og kontorhotellet Tribe. Når alle kontorlokalene er leid ut, vil omtrent 3000 mennesker jobbe i Økern Portal.

Fakta om eiendommen

Areal: 82 500 m²

Adresse: Lørenfaret 1- 3, 0580 Oslo

Planlagt ferdigstillelse: 2021/2022

Prosjektleder: Vedal Utvikling AS

Arkitekt: Dark Arkitekter

Utleie: Malling & Co Næringsmegling AS

Kontaktperson: Håkon Tandberg

Kontaktinfo: 90 10 28 08

Hjemmesiden til Økern Portal: okernportal.no