Fakta om eiendommen

Areal: 19 468 m²

Adresse: Edvard Griegs veg 1, Gardermoen

Byggeår: 1997- 1998

Leietakere: Scandinavian Airlines System

Forvalter: Malling & Co

Kontaktinfo: 24 02 80 00

Om Gardermoen Cargo

Gardermoen Cargo er et kombinasjonsbygg med beliggenhet i nord-vestre delen av lufthavnsområdet. Eiendommen består av en kontordel, en cargodel, samt en kantine som betjener hele bygget.